Campina Energie

Wat is Campina Energie?

Campina Energie is een coöperatie die meer dan 1.800 burgers samenbrengt om te investeren in hernieuwbare energie in de Kempen. We participeren momenteel in negen windturbines en hebben meer dan 60 zonnepaneelinstallaties geïnstalleerd in de Kempen. Onze winst investeren we in nieuwe projecten en delen we met onze vennoten in de vorm van een jaarlijks uitgekeerd dividend.

Samen met onze vennoten streven we naar 100% duurzame energie in de Kempen. We zijn ervan overtuigd dat warmte, naast wind- en zonne-energie, een belangrijke bijdrage zal leveren aan onze uiteindelijke duurzame energievoorziening. We dragen hier in de Kempen graag ons steentje aan bij. Het potentieel is groot, maar de uitdagingen om dit te realiseren zijn dat ook.

Zeventig procent van de energiekosten van een gemiddelde Vlaming gaat naar verwarming en warm water. Om de energiefactuur betaalbaar te houden, moeten we inzetten op het onder controle houden van het warmteverbruik van gezinnen.

We geloven dat we als energiecoöperatie een belangrijke partner zijn bij de transitie naar een duurzaam warmtelandschap en willen onze rol ook in de toekomst verder opnemen. We streven ernaar om energiebronnen voor collectieve warmtenetten zoveel mogelijk lokaal te houden en de kosten voor warmte betaalbaar te maken.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Meer over Campina Energie