Jouw nabijheid, onze focus:
aardwarmte en de voordelen voor de gemeenschap

Overlast

GEO@Turnhout zet in op het voorkomen en beperken van overlast. Wij houden onder andere rekening met de bereikbaarheid van de locatie en de omgeving en de leefbaarheid – denk hierbij aan het voorkomen van geluids-, licht-, of geuroverlast. Natuurlijk wordt de veiligheid voor mens en milieu niet vergeten.

Alle werkzaamheden die wij verrichten voldoen aan de eisen die de omgevingsvergunning stelt op het gebied van geluid, veiligheid en verkeer. Zo hebben wij, onder andere, een uitgebreid transportplan waarin staat aangegeven wanneer welk vervoer verwacht wordt. Verder doen wij geluids- en trillingsmetingen om te bewaken dat wij binnen de toegestane normen blijven en plaatsen wij geluidsschermen.

Tijdens het boorproces kan er meer overlast ervaren worden. Er is meer geluid dan normaal, bijvoorbeeld door het geluid van de boortoren en het geluid van meer vrachtwagens. Ook is de locatie dag en nacht verlicht tijdens het boorproces. Wij zullen altijd binnen de wettelijke toegestane normen blijven en al deze zaken zijn van tijdelijke duur, zolang het boorproces duurt. Wanneer dit plaatsvindt en hoelang het duurt vind je terug in de planning.

Bereikbaarheid

 • Er is een transportplan inclusief opstelplaatsen voor transporten en materieel om geluidsoverlast te voorkomen.
  • De hoofdroute van transport gaat via de E34 – Steenweg op Gierle – Nassaulaan (R13) - Steenweg op Merksplas.
  • De perioden waarin intensieve transporten plaatsvinden zullen worden gebundeld.

Leefbaarheid

 • Er is een 0-meting gedaan bij de woningen en gebouwen in de directe omgeving (<50 meter) om de eventuele effecten van trillingen te monitoren.
 • De boorlocatie is dag en nacht verlicht tijdens het boorproces. Uiteraard blijft dit binnen de wettelijk toegestane normen. Bovendien is een lichtplan gemaakt dat er op is gericht om hinder van verlichting van de boorinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Er wordt tijdelijke verlichting voorzien op plaatsen waar fiets- en voetpaden zijn omgelegd.

Overzicht geluidsmitigerende maatregelen

Gedurende de boorperiode zullen er verschillende maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast desalniettemin te minimaliseren:

 • Er worden rubberen bescherm- en stootblokken gebruikt die de piekgeluiden zoveel als mogelijk voorkomen. Ook zullen de activiteiten die veel piekgeluiden met zich meebrengen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden.
 • De boortoren is direct aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit heeft als gevolg dat er geen generatoren worden gebruikt op het boorterrein. Dit zorgt voor veel minder geluidsoverlast.
 • Tijdens de boring zal de geluidsbelasting naar de omgeving regelmatig worden gemonitord.

Veiligheid

 • De werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken op het bouwterrein.
 • Er komt tijdelijke verlichting waar de fiets- en voetpaden zijn omgelegd.
 • Voor hulpdiensten zijn geen blokkades voorzien; voorzieningen, aanrijroutes, opstelplaatsen en brandkranen blijven bereikbaar.
 • Trillingen worden continu gemonitord.

Communicatie

Verder houden we de omgeving goed op de hoogte door onze website regelmatig aan te vullen met nieuwe informatie en door het plaatsen van nieuwsberichten. Ook is er een telefoonnummer dat tijdens de werkuren beschikbaar is. Verder zijn en blijven we in gesprek met de bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het terrein over hun belangen, vragen en zorgen.

Heb je nog meer vragen? Neem dan zeker eens een kijkje bij onze FAQ.