Stad als pionier in diepe geothermie

Uniek project in België

Met GEO@Turnhout_NW wil de stad aardwarmte ter beschikking stellen voor zoveel mogelijk Turnhoutenaren, via een (nog aan te leggen) stadsbreed warmtenet. Zo is het project de 1ste in zijn soort in België.

De productiecentrale vormt een cruciaal onderdeel om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te kunnen halen, door aardgas te vervangen met een lokale, onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron. Het staat centraal in een groots transitieproject om onze woningen, kantoorgebouwen en
lokale industrie te verwarmen en van warm water te voorzien o.b.v. een duurzame, collectieve oplossing.

De stad is actief voortrekker om zowel de productie van aardwarmte als de verdeling en levering ervan op stedelijke schaal mogelijk te maken en samen met Hita een pioniersrol waar te maken de komende jaren. De ontwikkeling van een aardwarmtecentrale en nodige aanleg van een stadsbreed warmtenet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want zo wordt productie aan consumptie gekoppeld.

Stad Turnhout neemt een regisseursrol op in overleg met Fluvius (die als netbeheerder het warmtenet zal aanleggen en beheren), door private en publieke investeerders samen te brengen, financiële deelname te onderzoeken en te trachten een faire, duurzame warmteprijs te waarborgen voor de verschillende types afnemers.

Met het ziekenhuis en (de nieuwe woonwijk) Heizijdse Velden vlakbij als 1ste afnemers zoekt de stad na 2027 aansluiting op aardwarmte ook mogelijk te maken in het historische centrum, om uiteindelijk via verschillende fasen een uitgebreid tracé of traject aan te leggen binnen de huidige ring.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Ontdek Stad Turnhout