Infoavond in kader van openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag

De Stad Turnhout en HITA hebben op woensdagavond 13 december 2023 samen een infoavond georganiseerd voor buurtbewoners van de toekomstige aardwarmtecentrale langs de Steenweg op Merksplas in de nabijheid van het AZ Turnhout, campus Sint-Jozef. De infoavond vormde onderdeel van een openbaar onderzoek dat maandag 11 december 2023 startte en dat loopt tot 9 januari 2024 in kader van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het project.

Naast de wettelijk verplichte toelichting over het project (meer specifiek de exacte locatie, de fasering van de geplande werken en de onderzochte milieueffecten) werd de infoavond nog breder getrokken. Zo werd de heer Manuel Sintubin, professor geodynamica aan de KU Leuven, uitgenodigd om duiding te geven omtrent het mogelijke spanningsveld tussen de mens en diepe ondergrondse activiteiten zoals bijvoorbeeld aardwarmtewinning. Hij wees hierbij op het belang van een goede communicatie en participatie van de buurt in het project voor de creatie van het nodige draagvlak. Ook Stad Turnhout kwam extra duiding geven over het grotere toekomstplaatje van een klimaatneutrale stad tegen 2050 waarbij aardwarmte en warmtenetten een cruciale rol zullen spelen.

Ontdek meer interessante ontwikkelingen