Aanstelling aannemer voor uitvoering seismische campagne

Vandaag heeft HITA het contract getekend met GTG (Gallego Technic Geophysics) uit Frankrijk voor de uitvoering van de seismische campagne in Turnhout. GTG zal, in samenwerking met partner RTS (RealTimeSeismic), eveneens uit Frankrijk, verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van het project. Concreet is overeengekomen dat GTG het benodigde materieel zal mobiliseren in de week van 15 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vanaf 18 maart zullen de exacte posities worden bepaald en gemeten met behulp van GPS-apparatuur voor de plaatsing van geofonen en de routes van de trilwagens. Tussen 24 en 26 maart zullen de trilwagens daadwerkelijk over een totale afstand van bijna 20 kilometer rijden. Vanaf 27 maart zullen de opruimwerkzaamheden aanvangen, waarbij alle geofonen worden verwijderd.

Op dit moment voert HITA actief gesprekken met diverse grondeigenaren en mogelijke pachters om de definitieve locaties voor de geofonen en trilwagens te bepalen. Hierbij wordt nauwlettend rekening gehouden met opmerkingen van omwonenden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via:

E-mail: info@hita.be Telefoon: 014 57 00 21

Ontdek meer interessante ontwikkelingen