(Her)start seismische campagne op 6 mei

Het seismisch onderzoek naar de diepe ondergrond in de regio Heizijde had sinds 17 maart voorzorgshalve stilgelegen. Gedurende deze periode zijn er met de aannemer GTG afspraken gemaakt over de benodigde voorzorgsmaatregelen voor de uitvoering van de campagne. Op 6 mei konden de werkzaamheden weer worden hervat. In totaal zullen bijna 2100 geofonen worden geplaatst, verspreid over een oppervlakte van 20 km². Vervolgens zullen op 950 locaties de trilwagens stoppen om gedurende 20 seconden trillingen uit te zenden in de ondergrond. Als alles volgens plan verloopt, worden de werkzaamheden voltooid op 20 mei. De resultaten van de meetcampagne worden verwacht tegen eind juni.

Ontdek meer interessante ontwikkelingen