Resultaten seismische campagne gekend

De seismische campagne in de regio Heizijde, waarbij twee trilwagens bijna twintig kilometer hebben afgelegd, werd in het midden van mei afgerond. Vervolgens zijn alle 2100 meettoestellen, verspreid over een gebied van vijftien vierkante kilometer, uitgelezen. De gegevensverwerking resulteerde in een uiterst gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Turnhout tot een diepte van drie kilometer. Niet alleen hebben we nu een goed beeld van de topografie van het beoogde kalksteenreservoir over een oppervlakte van zes vierkante kilometer, maar we hebben ook de exacte oriëntatie en helling van breukstructuren kunnen achterhalen. Daarnaast kunnen we rivieren en hun stromingsrichtingen herkennen uit de recente geschiedenis.

Op dit moment worden de gegevens nauwkeurig geanalyseerd en verwerkt om de meest geschikte locatie te bepalen van waaruit we kunnen boren naar de poreuze kalkstenen op een diepte tussen 2000 en 2500 meter. We beogen het oppompen van warm water met een verwachte temperatuur tussen 90 en 100 graden Celsius. Bij het vaststellen van deze locatie houden we tevens rekening met de trajecten voor warmtenetten die de opgepompte warmte naar de uiteindelijke klanten zullen brengen.

Ontdek meer interessante ontwikkelingen